Konflikthåndtering

Konflikthåndtering
og mediation

Et forløb med konflikthåndtering afdækker konfliktens art, før den søges løst, og afslutter med at forebygge, at samme konflikt eller lignende konflikt opstår på ny.

Konflikthåndtering kan finde sted, når de involverede parter og deres nærmeste omgivelser har vilje og motivation til at arbejde med konflikten til gavn for dem selv og organisationen.

Et mediationsforløb igangsættes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt eller meningsfyldt at løse konflikten via konflikthåndtering. Det kan f.eks. være, fordi parterne ikke reelt ønsker at løse konflikten, eller fordi parterne er enige om at afslutte deres samarbejde. Så er løsningen i stedet mediation. 

Jeg arbejder med konflikter og mediation på en psykologisk baggrund og med sund fornuft, og hvor jura, politik og lignende holdes udenfor.

Jeg rådgiver om og faciliterer konflikthåndtering og mediation i mange sammenhænge, bl.a.:

 • Konflikter i bestyrelsen
 • Konflikter mellem bestyrelse og ejerleder/direktør
 • Konflikter i ledelsesteamet
 • Konflikter på tværs af teams eller afdelinger
 • Konflikter mellem leder og medarbejder
 • Konflikter medarbejdere imellem
 • Konflikter med kunder og eksterne samarbejdspartnere

Jeg arbejder ligeledes med konfliktløsning og mediation i partnerstyrede og ejerledede virksomheder, og hvor ejerskabet udgør et særligt vilkår for de konfliktramte parter.

 • Konflikter i Partnerstyrede virksomheder 
  • ved opstart, undervejs og ved ophør partnerne imellem
  • ved ledelse af medarbejdere eller medarbejdere imellem
 • Konflikter i Ejerledede virksomheder
  • Mellem Ejerleder og bestyrelse
  • Mellem Ejerleder og familie og/eller ansatte
Konflikthåndtering
Konflikthåndtering

CVR: 30397649© Copyright – Sus Desirée
Foto: Casper Dalhoff