Partnerstyrede Virksomheder

Udviklingsforløb for den partnerstyrede virksomhed hjælper jer med at få tydeliggjort jeres fælles værdigrundlag. Både til at se og varetage det, I er fælles om og også det, I ikke er fælles om. Undervejs tager vi hånd om konflikter i partnerskabet. 

Et forløb styrker jeres fokus omkring arbejdsformer, struktur og kultur og hjælper jer med at styrke den fælles forpligtigelse over for partnerskabet og ud i jeres virksomhed – overfor medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere. 

Jeg rådgiver og gennemfører processer i partnerstyrede virksomheder inden for:

  • Ledelse af partnerskabet – afklaring af jeres fælles værdigrundlag og nødvendige procedurer
  • Det personlige lederskab i en partnerstyret virksomhed
  • Forandringer i partnerskabet – nye partnere eller når partnere træder ud
  • Konflikthåndtering og mediation i partnerskabet

CVR: 30397649© Copyright – Sus Desirée
Foto: Casper Dalhoff