Bestyrelser

Professionalisering og udvikling af bestyrelser handler om at udvikle og sikre arbejds- og kommunikationsformer, der skaber optimal udnyttelse af bestyrelsens samlede kompetencer og derigennem en endnu bedre resultatopnåelse.

Et forløb styrker den fælles forpligtelse – også, når det gælder svære beslutninger, svære tider eller svære temaer.

Jeg rådgiver og udvikler bestyrelser gennem forløb omkring:

SusFodgaenger-252e0e3c
document
Fra gruppe til team
Jeg hjælper med at udvikle en sammenhængende og effektiv bestyrelsesgruppe, der arbejder harmonisk og målrettet sammen.
Styrkelse af handle- og samarbejdskraft
Styrkelse af handle- og samarbejdskraft
Jeg har fokus på at optimere bestyrelsens kommunikative handlekraft og evne til at samarbejde, så de rigtige beslutninger træffes til alle tider.
Effektiv mødeafholdelse og koordinering:
Effektiv mødeafholdelse og koordinering:
Jeg bistår med at forbedre mødestrukturen og koordinationen inden for bestyrelsen for at sikre sammenhæng og effektivitet.
Konflikthåndtering og Mediation:
Håndtering af svære samtaler
Mit forløb styrker bestyrelsens fælles forpligtelse, også når det gælder svære beslutninger, tider eller temaer. Jeg fokuserer på at skabe en stærk og resilient bestyrelse, der kan navigere i komplekse forhold og levere bæredygtige resultater.

Forpligtelse i svære tider

Mit forløb styrker bestyrelsens fælles forpligtelse, også når det gælder svære beslutninger, tider eller temaer. Jeg fokuserer på at skabe en stærk og resilient bestyrelse, der kan navigere i komplekse forhold og levere bæredygtige resultater.

Behov for individuelle forløb?
- Få personlig sparring til bestyrelsesformanden
- Udfordringer og ambitioner som bestyrelsesmedlem

Klar til at tage næste skridt?

Book et introduktionsmøde med mig for at høre mere om, hvordan vi sammen kan transformere jeres organisation.

Bestyrelser
Bestyrelser