Skip to content

Ydelser

Jeg tilbyder specialiseret sparring og rådgivning til direktører, partnere, ejerledere, bestyrelser og ledergrupper. Dette gør jeg med et særligt fokus på udvikling af effektiv kommunikation- og samarbejdsadfærd, der fremmer strategiske handlinger og optimerer effektivitet og effektfuldhed med det vi gør.

Min tilgang kombinerer erhvervspsykologisk ekspertise med praktiske værktøjer, der skaber ledelsesmæssig klarhed og værdi for organisationen.

Organisations- udvikling
Lederudvikling
Teamudvikling
Partnerstyrede virksomheder
Ejerledede virksomheder
Bestyrelser
Konflikthåndtering & mediation
Foredrag
MasterClass
SusDesireeFrit-1024x1004

Erhvervspsykolog
Sus Desirée

Jeg samarbejder og rådgiver om ledelse og organisationsudvikling, der styrker organisationers økonomiske og menneskelige bundlinjer.

Jeg brænder for at få mennesker til at lykkes og arbejder for at skabe varige resultater, der gør en forskel.

Menneskelige handlinger har betydning for organisationer og mennesker. Menneskelig adfærd kan både berige og barrikadere. Jeg samarbejder om at fremme det første og hindre det sidste.

Jeg siger det nødvendige på en ordentlig måde. Fordi vi alle er mennesker.