Organisationsudvikling.

Når organisationer skal følge med omverdenens krav og vilkår, kan det være meningsfuldt at udvikle og styrke organisationen og de mennesker, der skal bære igennem på vegne af organisationen.

I den strategiske organisationsudvikling tager vi sammen afsæt i jeres ambitioner og udfordringer som organisation. Sammen skaber vi en proces, der tager afsæt i de formulerede mål, og hvor det strategiske og forretningsmæssige går hånd i hånd med det psykologiske og relationelle.

Jeg rådgiver om, tilrettelægger og gennemfører forløb indenfor ledelse og implementering af:

Sus_underlampe
management
Forandringer i organisationen
Den menneskelige tilpasning til markedets dynamik og teknologiske fremskridt.
cooperation-1
Samarbejds- orienteret kultur
Opbygning af et stærkt teamwork og effektiv kommunikation.
growth
Resultatskabende møder
Optimering af mødestrukturer for maksimal effektivitet.
brainstorming
Ledelsesudvikling
Udvikling af ledere, der kan drive og inspirere deres teams.

Fakta om organisations- udvikling

Gallups forskning viser tydeligt, at medarbejderengagement er afgørende for forretningsresultater. I konteksten af organisationsudvikling betyder dette, at organisationer, der fokuserer på at øge medarbejderengagementet, opnår markant bedre resultater. Dette ses blandt andet i form af en 14%’s stigning i produktivitet og 23% højere rentabilitet blandt de mest engagerede teams. Disse resultater understreger, hvordan organisationsudvikling, der inkluderer strategier for øget engagement, kan være en effektiv løsning til at forbedre en virksomheds samlede præstationer på tværs af forskellige økonomiske situationer og markeder.

0%
Højt engagerede teams har en 23% højere rentabilitet
0%
Virksomheder med højt engagerede medarbejdere oplever op til 14% højere produktivitet

Klar til at tage næste skridt?

Book et introduktionsmøde med mig for at høre mere om, hvordan vi sammen kan transformere jeres organisation.

Organisationsudvikling
Organisationsudvikling