Konflikthåndtering & mediation

Et forløb med konflikthåndtering afdækker konfliktens art, før den søges løst, og afslutter med at forebygge, at samme konflikt eller lignende konflikt opstår på ny.

Konflikthåndtering kan finde sted, når de involverede parter og deres nærmeste omgivelser har vilje og motivation til at arbejde med konflikten til gavn for dem selv og organisationen.

Et mediationsforløb igangsættes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt eller meningsfyldt at løse konflikten via konflikthåndtering. Det kan f.eks. være, fordi parterne ikke reelt ønsker at løse konflikten, eller fordi parterne er enige om at afslutte deres samarbejde. Så er løsningen i stedet mediation.

Jeg arbejder med konflikter og mediation på en psykologisk baggrund og med sund fornuft, og hvor jura, politik og lignende holdes udenfor.

Jeg rådgiver om og faciliterer konflikthåndtering og mediation i mange sammenhænge, bl.a.:

 

  • Konflikter i bestyrelsen
  • Konflikter mellem bestyrelse og ejerleder/direktør
  • Konflikter i ledelsesteamet
  • Konflikter på tværs af teams eller afdelinger
  • Konflikter mellem leder og medarbejder
  • Konflikter medarbejdere imellem
  • Konflikter med kunder og eksterne samarbejdspartnere
charles-deluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash_s-scaled-ef765c04

Tag skridtet mod konfliktløsning

Konflikter kan være komplekse, men med den rette tilgang kan de løses effektivt. Kontakt mig for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation med at løse eksisterende konflikter og forebygge fremtidige uoverensstemmelser.

Welcome to the Flow

Klar til at tage næste skridt?

Book et introduktionsmøde med mig for at høre mere om, hvordan jeg kan transformere jeres organisation.

Konflikthåndtering
Mediation