Kunder

Kunderne siger


“Jeg har arbejdet sammen med Sus i flere omgange. Sus har helt grundlæggende flyttet min forståelse for værdien af god kommunikation og relationer, som har gjort mig til en markant bedre leder. Sus har sat varige aftryk i min personlighed, og dette har markant forandret min tilgang til at bedrive ledelse overfor mine direkte referencer, samt måden jeg samarbejder med kolleger i Lemvigh-Müllers organisation. På et tidspunkt stillede Sus mig spørgsmålet – hvorfor vil du ikke være ham, der skaber resultater? Lige der gav arbejdet med kommunikation og relationer pludselig meget mere mening. I mit fokus på at skabe resultater, overså jeg det relationelle. Jeg kunne da godt se at mit drive for at skabe resultater kunne få doping ved at folk havde lyst til at skabe resultaterne sammen mig når de blev hørt, set og forstået.”

Tony N. Christensen, Direktør for data & pricing, Lemvigh-Müller

Helle: “For mig personligt var mediationen en stor hjælp til at  bevare både relationen og respekten mellem Torben og jeg, og forstå hvilke begivenheder og hændelser der har påvirket os begge i hvert vores arbejdsliv og privatliv frem til jeg ønskede at træde ud af partnerskabet og ændre mit arbejdsliv. Det at få sat ord og tidslinie på alle begivenheder og forandringer frem til vi ophørte, var en stor øjenåbner som hjalp med både perspektiv og forståelse. Det var en forholdsvis banal øvelse med et gigantisk output.”

Torben: “Da vi blev enige om at stoppe partnerskabet, var der flere store åbne spørgsmål, både hvordan vi kunne komme ud på den anden side og stadigvæk mødes og samtidig blive enige om den økonomiske del. Jeg skulle efterfølgende stå med firmaet alene, hvorfor økonomien også fyldte en del, og det er jeg sikker på at vi ikke kunne have løst selv på samme måde, da der både var penge og følelser med. Vi endte med en aftale, som vi begge kunne acceptere, og dermed fortsat også kunne mødes efterfølgende. “

Helle Staal & Torben Rørmand Seiersen, Seirsen Revision

“Sus har en fantastisk evne til at gøre komplicerede begreber tydelige og dermed anvendelige i forskellige professionelle sammenhænge. Vi har haft glæde af dette i forbindelse med uddannelse af vores salgsteam, som er blevet udfordrede og har hentet stor inspiration i at arbejde sammen med Sus.

I individuelle coaching-sessioner skaber Sus klarhed for den enkelte om udgangspunktet, det ønskede mål og ikke mindst værdien af at opnå det sammenholdt med den indsats, der kræves for at nå derhen. Det har skabt klarhed og overblik for de ledere, der har arbejdet sammen med Sus.”

Keld Hvolbøl, Director, HR and Communications, Lowell

“Sus var en fantastisk facilitator til at løse vanskelige problemstillinger om kommunikation i vores ledergruppe. Hun er meget direkte og hurtig til at gennemskue samt adressere problemstillingen. Det gør, at processen bliver levende og fremskyndet, uden at nogen får alt for megen mulighed for at danse rundt om den varme grød. Herudover sætter hun problemstillingerne smukt og letforståeligt ind i en mere teoretisk psykologisk reference-ramme. En god, ærlig og respektfuld kommunikation er en vigtig nøgle til succes i en ledergruppe – og det fik hun skabt!”

Lars Jørgen Østergaard, Ledende Overlæge & Annette Falkenberg, Ledende Oversygeplejerske, afd. for infektionssygdomme, Skejby Sygehus/AUH

“Jeg og min virksomhed har gennem ca. halvandet år haft et forløb hos Sus Desirée, hvor hun har hjulpet os med at få styr på virksomhedens arbejdsklima og vores indbyrdes relationer.

Jeg har oplevet Sus som kontant, men særdeles kompetent og med en knivskarp evne til at analysere problematikkerne og bore lige dér, hvor det gør allermest ondt – hvilket også er dér, hvor man kan ændre tingene. Man fornemmer virkelig, at hun har stor indsigt og erfaring i det hun beskæftiger sig med. Vi har haft stor glæde af hendes hjælp og vil gerne give hende vores bedste anbefalinger.”

Torsten Traberg, Tandlæge & Partner, Tandlægerne Holmevej

“Igennem sparring med Sus, har jeg oplevet en kompetent, dygtigt og to the point sparring samt vidensdeling. For mig har det bidraget med værdifulde og vedvarende forandringer, og nye værktøjer der har medvirket til at skabe udvikling i vores organisation.”

Christoffer Axelsen, CSO, Lead Family

CVR: 30397649© Copyright – Sus Desirée
Foto: Casper Dalhoff