Skip to content
ERHVERVSPSYKOLOG
SUS DESIRÉE

Jeg samarbejder og rådgiver om ledelse og organisationsudvikling, der styrker organisationers økonomiske og menneskelige bundlinjer.

Jeg brænder for at få mennesker til at lykkes og arbejder for at skabe varige resultater, der gør en forskel.Menneskelige handlinger har betydning for organisationer og mennesker.

Menneskelig adfærd kan både berige og barrikadere. Jeg samarbejder om at fremme det første og hindre det sidste.

Jeg siger det nødvendige på en ordentlig måde. Fordi vi alle er mennesker.

Sus-Desiree_fisk-0a43578f
Område:
Partnerstyrede virksomheder
Udviklingsforløb for den partnerstyrede virksomhed hjælper jer med at få tydeliggjort jeres fælles værdigrundlag.
72e2823d-753f-4629-ad0d-c40559e4016b
Område
Ejerledede virksomheder
Som ejerleder står du ofte over for unikke udfordringer og beslutninger, der kræver både dyb indsigt og personlig forståelse. Jeg tilbyder skræddersyet sparring, der giver dig den fortrolige og professionelle støtte, du behøver.
Bestyrelse
Område:
Bestyrelser
Optimering af bestyrelsesarbejde gennem fokuserede forløb, der forbedrer samarbejdsevne, beslutningstagning og håndtering af komplekse udfordringer. Individuel sparring for bestyrelsesformænd og medlemmer inkluderet.
SUS DESIRÉE
“Jeg er direkte og to the point, med et glimt i øjet. I et samarbejde går jeg hurtigt tæt på og skærer ind til benet, så vi hele tiden arbejder med det, der skaber værdi.”

Inspiration.

Dyk ned i et univers, der er skabt til ejerledere, bestyrelser og private.

Vær den bedste udgave af dig selv på jobbet.
Podcast
Design uden navn
God mødeledelse er sværere end du tror
Inspiration
God mødeledelse (1)

At gøre en forskel

Uanset hvad man gør i en organisation, skal man altid gøre det sammen med andre. Det menneskelige bindeled har stor betydning.

Afgørende er det, at vi er trygge i organisationen og samarbejdet – at vi tør sige det, vi mener og tør lade andre komme til orde. At vi tør stå ved det nødvendige og relevante. At vi sammen gør det på en ordentlig måde. Fordi vi alle er mennesker.

 • “Jeg og min virksomhed har gennem ca. halvandet år haft et forløb hos Sus Desirée, hvor hun har hjulpet os med at få styr på virksomhedens arbejdsklima og vores indbyrdes relationer."
  Torsten Traberg
  Tandlæge & Partner, Tandlægerne Holmevej
 • "Sus var en fantastisk facilitator til at løse vanskelige problemstillinger om kommunikation i vores ledergruppe. Hun er meget direkte og hurtig til at gennemskue samt adressere problemstillingen."
  Lars Jørgen Østergaard
  Ledende Overlæge & Annette Falkenberg, Ledende Oversygeplejerske, afd. for infektionssygdomme, Skejby Sygehus/AUH
 • “Igennem sparring med Sus, har jeg oplevet en kompetent, dygtigt og to the point sparring samt vidensdeling. For mig har det bidraget med værdifulde og vedvarende forandringer, og nye værktøjer der har medvirket til at skabe udvikling i vores organisation.”
  Christoffer Axelsen
  CRO, Whisteblower Software